خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ترفندهای ساده برای وسایل الکترونیکی
در این ویدیو روش ساخت ابزارهایی برای ثابت نگه داشتن وسایل الکترونیکی کنار میز کار و در ماشین و همچنین برای حمل در جیب شما نشان داده شده است.